ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2565
1. พี่มีน้อง
2. วันไหว้ครู (23 มิ.ย. 65)
3. วันแม่ (11 ส.ค.65)
4. วันคริสต์มาส (23 ธ.ค. 65)
5. จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ 
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
และร่วมพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563