ฝ่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ปีการศึกษา 2562
1. พี่มีน้อง
2. วันไหว้ครู (20 มิ.ย. 62)
3. วันแม่ (9 ส.ค.62)
4. วันคริสต์มาส (20 ธ.ค. 62)
5. จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ (28 ก.ค.62)
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2563
และร่วมพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563